auto refresh online

  1. PVS

    Addon 2x Auto Refresh Online - Tự động làm mới trực tuyến cho XenForo 2

    Auto Refresh Online - Tự động làm mới trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Addon nhỏ này sẽ tự động làm mới trang trực tuyến của bạn nếu nó được mở trong một tab. Có hai cài đặt cho addon. 1) Kích hoạt addon. Bạn có thể bật/tắt addon với tùy chọn này. 2) Khoảng tần số làm mới trực tuyến. Bạn có thể...
Top Bottom