autoplay

  1. SangNTP

    Help Cần tìm addon phát nhạc/video tự động khi vào trang chủ

    Mình cần tìm addon phát nhạc/video tự động khi truy cập website hoặc 1 trang nào đó (trang chủ chẳng hạn) File mp3 hoặc mp4 hoặc là có thể phát playlist online nào đó (Youtube/ZingMp3...) Cảm ơn mọi người.
Top Bottom