back man

  1. Black Man

    Hướng dẫn Hỏi cách sửa thẻ H2 trong bài viết xenforo 2x

    MAY QUÁ, E MÒ ĐƯỢC RỒI. TIỆN ĐÂY E SHARE LẠI LUÔN CHO MỚI. Sợ mấy bài cũ mọi người k tìm được. 1. Các bác cài BB code 2. Vào "Custom BB codes" > Chọn thêm BB code (nhấn vào: add BB code) 3. Thêm lần lượt các thông tin thẻ nhé. 4. Khi sử dụng chỉ cần gõ trong bài viết Chỗ này là nội dung thẻ h2...
Top