back to top

 1. PVS

  Addon 2x [cXF] Back to top in post - Quay lại bài đầu tiên cho XenForo 2

  [cXF] Back to top in post - Quay lại bài đầu tiên cho XenForo 2 1.3.0 Thêm một mũi tên để quay trở lại bài đầu tiên trong mỗi bài đăng và tùy ý chọn vị trí. Tính năng hiển thị mũi tên để lên đầu ở phía bên trái của biểu tượng chia sẻ trong bài đăng hoặc hiển thị mũi tên để lên đầu ở phía bên...
 2. PVS

  Addon 2x Back To Top Icon In Postbit - Biểu tượng về đầu trang trong Postbit XenForo 2

  Back To Top Icon In Postbit - Biểu tượng về đầu trang trong Postbit XenForo 2 2.0.3 Addon này thêm biểu tượng về đầu trang trong postbit. Không có option cho addon này. Chỉ có một phrase với addon. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Back to top in post - Về đầu trang trong bài viết cho XenForo 2

  Back to top in post - Về đầu trang trong bài viết cho XenForo 2 1.1.0 Thêm một mũi tên về đầu trang (của trang) trong mỗi bài viết và tùy chọn chọn vị trí. Tính năng: hiển thị mũi tên trong mỗi bài viết để về đầu trang có thể hiển thị bên trái hoặc bên phải trong mỗi bài viết (xem ảnh để hiểu...
 4. PVS

  Tutorial 2x "Back to Top" arrow in every post - Mũi tên "Về đầu trang" trong mỗi bài viết cho XenForo 2

  "Back to Top" arrow in every post - Mũi tên "Về đầu trang" trong mỗi bài viết cho XenForo 2 Chỉnh sửa template nhanh chóng và dễ dàng này sẽ thêm một "Mũi tên lên đầu trang" bên cạnh biểu tượng chia sẻ trong mỗi bài viết. Đến template style của bạn và tìm "post_macros". Bước.1 Trong template...
Top Bottom