bài học từ lãnh đạo

  1. PCO

    3 bài học lãnh đạo quý hơn vàng từ email gửi nhân viên của CEO Microsoft, Starbucks và Amazon

    3 bài học lãnh đạo quý hơn vàng từ email gửi nhân viên của CEO Microsoft, Starbucks và Amazon Theo bạn thế nào là một nhà lãnh đạo hiệu quả? Có rất nhiều cách để trả lời câu hỏi này, nhưng hầu hết chúng ta phải thừa nhận rằng lãnh đạo thực sự phải bao gồm khả năng thực hành những gì mà chính họ...
Top Bottom