bài mới theo hook

  1. Blue

    Addon [VNXF] Forum Threads - Hiện block bài mới ở bất cứ nơi đâu theo hook

    VNXF là 1 diễn đàn đơn thuần và không dùng trang portal, vì thế sẽ gặp một số vấn đề nan giải là làm sao có thể tập hợp những bài viết mới nhất, vấn đề này được giải quyết ngay với addon VNXF Stats, nhưng điểm mạnh của addon này cũng chính là điểm yếu: Nó hiển thị nhiều block rườm rà, không phù...
Top Bottom