baisik

 1. PVS

  Styles 2x Baisik - Style Baisik cho XenForo 2.2 2.2.13

  Baisik - Style Baisik cho XenForo 2.2 2.2.13 Style Baisik làm lại từ 1.5 thành 2.2. Đã cố gắng chuyển tất cả các đặc điểm dễ nhận biết của style đến mức tối đa, hy vọng mình đã thành công. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Styles 2x Baisik - Style Baisik cho XenForo 2.2 2.2.11

  Baisik - Style Baisik cho XenForo 2.2 2.2.11 Style Baisik làm lại từ 1.5 thành 2.2. Đã cố gắng chuyển tất cả các đặc điểm dễ nhận biết của style đến mức tối đa, hy vọng mình đã thành công. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Styles Style Baisik cho Xenforo

  Style Baisik cho Xenforo 1.5.13 Baisik (phát âm cơ bản) là một sự trong sạch, hiện đại, skin XenForo sáng thiết kế với màu sắc trung tính là hoàn hảo cho bất kỳ diễn đàn. Tính năng: HTML Text as Logo Dễ dàng thay đổi logo text bằng cách chỉnh sửa style property Text Logo Value. Chúc...
Top Bottom