ban disposable or spam email hosts

  1. PVS

    Addon 2x Ban disposable or spam email hosts - Cấm máy chủ email dùng một lần hoặc spam cho XenForo 2

    Ban disposable or spam email hosts - Cấm máy chủ email dùng một lần hoặc spam cho XenForo 2 Chuyển hướng đến trang Banned emails: Admin Control Panel → Users → User discipline → Banned emails Nhấp vào nút Import và chọn tệp banned_email_hosts_2018-12-19.xml được bao gồm trong zip. Danh...
Top Bottom