ban groups

 1. PVS

  Addon 2x Ban Groups - Nhóm bị cấm cho XenForo 2 2.2.0

  Ban Groups - Nhóm bị cấm cho XenForo 2 2.2.0 Thêm người dùng vào các nhóm khác nhau tùy thuộc vào cách họ bị cấm hoặc liệu họ có bị từ chối/vô hiệu hóa hay không. Khi cài đặt, thiết lập "Add User Group on Ban" sẽ được sao chép vào cài đặt nhóm cấm mới. Tùy chọn Thêm User Group on Ban...
 2. PVS

  Addon 2x Ban Groups - Nhóm bị cấm cho XenForo 2 2.1.0

  Ban Groups - Nhóm bị cấm cho XenForo 2 2.1.0 Thêm người dùng vào các nhóm khác nhau tùy thuộc vào cách họ bị cấm. Lưu ý: không chuyển đổi nhóm nếu người dùng chuyển từ perma-banned sang temp banned hoặc ngược lại. Khi cài đặt, thiết lập "Add User Group on Ban" sẽ được sao chép vào cài đặt...
 3. PVS

  Language 2x Italian translation of Ban Groups - Bản dịch tiếng Ý cho Ban Groups của XenForo 2

  Italian translation of Ban Groups - Bản dịch tiếng Ý cho Ban Groups của XenForo 2 2.0.2 Đây là bản dịch tiếng Ý cho add-on Ban Groups của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom