bang chu cai

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] BB Code: Thread List Alphabetical - BB Code: Danh sách chủ đề theo thứ tự chữ cái cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] BB Code: Thread List Alphabetical - BB Code: Danh sách chủ đề theo thứ tự chữ cái cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm BB-code để hiển thị danh sách chủ đề được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong ID node được chỉ định hoặc diễn đàn hiện tại. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công...
 2. PVS

  Addon 2x Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.8

  Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.8 Addon này mang đến cho bạn chức năng sắp xếp nhiều khu vực theo thứ tự abc. Add-on này có thể thêm phân trang theo thứ tự bảng chữ cái cho các khu vực này (chức năng bật/tắt): Các khu vực áp dụng: XF - Thread XF...
 3. PVS

  Addon 2x Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.7

  Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.7 Addon này mang đến cho bạn chức năng sắp xếp nhiều khu vực theo thứ tự abc. Add-on này có thể thêm phân trang theo thứ tự bảng chữ cái cho các khu vực này (chức năng bật/tắt): Các khu vực áp dụng: XF - Thread XF...
 4. PVS

  Addon 2x Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.6

  Alphabetical pagination (ABP2) - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.6 Addon này mang đến cho bạn chức năng sắp xếp nhiều khu vực theo thứ tự abc. Add-on này có thể thêm phân trang theo thứ tự bảng chữ cái cho các khu vực này (chức năng bật/tắt): Các khu vực áp dụng: XF - Thread XF...
 5. PVS

  Addon 2x Thread Alphabetical Pagination - Phân trang chủ đề theo thứ tự bảng chữ cái XenForo 2 1.0.0 RC

  Thread Alphabetical Pagination - Phân trang chủ đề theo thứ tự bảng chữ cái XenForo 2 1.0.0 RC Lọc chủ đề trên forum view dựa trên chữ cái đầu tiên của tiêu đề chủ đề. Bất kỳ bảng chữ cái ngôn ngữ nào được hỗ trợ. Áp dụng thanh phân trang bảng chữ cái cho các diễn đàn cụ thể. Thay đổi sắp xếp...
 6. PVS

  Addon 2x Sort Members Online Alphabetically - Sắp xếp Members Online theo thứ tự bảng chữ cái XenForo 2

  Sort Members Online Alphabetically - Sắp xếp Members Online theo thứ tự bảng chữ cái XenForo 2 1.01 Theo mặc định, XenForo sắp xếp danh sách Members Online và Staff Online theo mức độ người dùng đã hoạt động gần nhất. Một số trang web có thể thích có các danh sách này được sắp xếp theo thứ tự...
 7. PVS

  Addon 2x Alphabetical pagination - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2

  Alphabetical pagination - Phân trang theo bảng chữ cái cho XenForo 2 1.2.2 Addon này mang đến cho bạn chức năng sắp xếp nhiều khu vực theo thứ tự abc. Add-on này có thể thêm phân trang theo thứ tự bảng chữ cái cho các khu vực này (chức năng bật/tắt): Các khu vực áp dụng: XF - Thread XF -...
 8. PVS

  Addon Alphabetical pagination for XF and more - Phân trang theo bảng chữ cái cho XF và nhiều hơn

  Alphabetical pagination for XF and more - Phân trang theo bảng chữ cái cho XF và nhiều hơn 1.3 Addon này mang đến cho bạn các chức năng để sắp xếp nhiều lĩnh vực theo thứ tự bảng chữ cái. Tiện ích này có thể thêm theo bảng chữ cái phân trang cho khu vực (bật/tắt chức năng): XF - Thread (Với...
Top Bottom