bang hoi

  1. PVS

    Addon Social Groups (Teams/Guilds/Clubs) - Nhóm mạng xã hội (Đội/Bang hội/Câu lạc bộ)

    Social Groups (Teams/Guilds/Clubs) - Nhóm mạng xã hội (Đội/Bang hội/Câu lạc bộ) 2.5.9 e Add-on này có nhiều tính năng tuyệt vời và giao diện người dùng thân thiện. Nó tương thích với hầu hết các phiên bản của XenForo (1.2, 1.3 và 1.4). Tính năng chính: Khả năng tạo categories và...
Top Bottom