bảo mật website trước lỗi sql injection

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Bảo mật website trước lỗi sql injection

    SQL Injection là gì ? SQL Injection là một trong những cơ chế tấn công nhiều trang web được sử dụng bởi tin tặc để ăn cắp dữ liệu từ các tổ chức. Nó có lẽ là một trong những ứng dụng kỹ thuật tấn công phổ biến nhất được sử dụng ngày hôm nay lớp. Đây là kiểu tấn công mà lợi dụng không đúng mã...
Top Bottom