bật slide to shutdown

  1. PCO

    Tạo shortcut bật nhanh Slide to Shutdown trên Windows 10

    Tạo shortcut bật nhanh Slide to Shutdown trên Windows 10 Tắt và bật nguồn máy tính là hai tác vụ đơn giản nhất mà bạn hay sử dụng. Ở hai phiên bản Windows 8, Windows 10, Microsoft đã hỗ trợ bạn tạo một slide khi tắt máy nhưng nó chỉ được kích hoạt khi bạn bấm và giữ nút nguồn. Tuy nhiên, nếu...
Top Bottom