bieu hien

  1. PVS

    Addon 2x Navigation Badge - Thêm biểu hiện vào thanh Navigation cho XenForo 2

    Navigation Badge - Thêm biểu hiện vào thanh Navigation cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này giải quyết vấn đề biểu hiện/bộ đếm trong thanh điều hướng của bạn. XenForo 2.x có trình quản lý điều hướng, nơi bạn có thể tạo bất kỳ tab/menu phụ nào, tuy nhiên, nó cho phép đưa thêm một số biểu hiện vào...
Top Bottom