bo chuyen doi

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Day/Night Switcher - Bộ chuyển đổi ngày/đêm cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Day/Night Switcher - Bộ chuyển đổi ngày/đêm cho XenForo 2 2.0.0 Đây là bản phát hành lại của addon Day Night Switcher được cập nhật để hoạt động với các phiên bản mới nhất của XenForo. Nó được phát hành theo giấy phép GPLv3. Với addon này, giao diện diễn đàn sẽ tự động thay đổi tùy...
 2. PVS

  Addon 2x [TH] Style Switch - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 4 Fixed

  [TH] Style Switch - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 4 Fixed Người dùng của bạn thích chế độ tối hay chế độ sáng? Người dùng có sở thích có thể sẽ đặt tùy chọn đó trong hệ điều hành của họ - như trong iOS, Android, Windows 10 mới nhất, v.v. - vì vậy, hãy để trang web của...
 3. PVS

  Addon 2x [XTR] Style Switcher - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2 1.0.2

  [XTR] Style Switcher - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2 1.0.2 Add-on này là một công cụ sửa đổi chủ đề/giao diện dựa trên jQuery cho phép khách truy cập thay đổi giao diện trang web của bạn (ví dụ: màu văn bản, màu nền, hình nền) từ bảng điều khiển trượt. Cài đặt: Tải về...
 4. PVS

  Addon 2x [OGRU] DataTables BB Code converter - Bộ chuyển đổi BB Code DataTables XenForo 2.2 1.0.0 Beta

  [OGRU] DataTables BB Code converter - Bộ chuyển đổi BB Code DataTables XenForo 2.2 1.0.0 Beta Tài nguyên này có thể chuyển đổi [TH] DataTables BB Code cũ sang bảng XenForo 2.x gốc. Nó có thể hữu ích cho việc di chuyển từ XenForo 1.5 sang XenForo 2.x Cách sử dụng: Tạo bản sao lưu mới của cơ sở...
 5. PVS

  Addon 2x [OGRU] DataTables BB Code converter - Bộ chuyển đổi BB Code DataTables XenForo 2.2 1.0.0 Alpha

  [OGRU] DataTables BB Code converter - Bộ chuyển đổi BB Code DataTables XenForo 2.2 1.0.0 Alpha Tài nguyên này có thể chuyển đổi [TH] DataTables BB Code cũ sang bảng XenForo 2.x gốc. Nó có thể hữu ích cho việc di chuyển từ XenForo 1.5 sang XenForo 2.x Cách sử dụng: Tạo bản sao lưu mới của cơ...
 6. PVS

  Addon 2x What's New Digest adapter for SparkPost - Bộ chuyển đổi What's New Digest bởi SparkPost cho XenForo 2

  What's New Digest adapter for SparkPost - Bộ chuyển đổi What's New Digest bởi SparkPost cho XenForo 2 1.0.0 Đây là bộ điều hợp để tích hợp chức năng transport mail cụ thể của SparkPost vào addon What's New Digest. Nếu bạn sử dụng add-on What's New Digest (v5 trở lên) hoặc phiên bản add-on...
 7. PVS

  Addon 2x Style Switcher - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2

  Style Switcher - Bộ chuyển đổi giao diện cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 2 Add-on này là một công cụ sửa đổi chủ đề/giao diện dựa trên jQuery cho phép khách truy cập thay đổi giao diện trang web của bạn (ví dụ: màu văn bản, màu nền, hình nền) từ bảng điều khiển trượt. Cài đặt: Tải về...
Top Bottom