bo nho

 1. PVS

  Hướng dẫn XenForo Forum với Nginx fastcgi_cache đầy đủ trang bộ nhớ đệm của khách

  XenForo Forum với Nginx fastcgi_cache đầy đủ trang bộ nhớ đệm của khách Nginx bao gồm một module FastCGI, trong đó có chỉ thị cho bộ nhớ đệm nội dung năng động được phân phối từ backend PHP. Thiết lập này loại bỏ sự cần thiết phải có thêm các giải pháp bộ nhớ đệm trang như proxy ngược hoặc bổ...
 2. PVS

  Addon LCache Speed Up - Tăng tốc LCache

  LCache Speed Up - Tăng tốc LCache 1.0.4 LCache là một giải pháp bộ nhớ đệm cho phép tạo nhiều layer để lưu trữ dữ liệu. Nó cho phép đọc được lưu trữ trong SQLite APCu hoặc cho tốc độ trong khi nó lưu trữ các dữ liệu trong một layer thứ hai trên cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn có thể đọc thêm về...
 3. PVS

  Addon BBCode Caching Tweaks - BBCode tinh chỉnh bộ nhớ đệm

  BBCode Caching Tweaks - BBCode tinh chỉnh bộ nhớ đệm 1.0.0 Tinh chỉnh XenForo bbcode bộ nhớ cache để bỏ qua bài viết nhỏ Options để thêm vào hiệu suất tùy chỉnh Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon Session Cache - Phiên Cache

  Session Cache - Phiên Cache 1.0.0 Cho phép thiết lập của một session cache chuyên biệt từ bộ nhớ cache XF bình thường Định nghĩa một section "sessionCache" của một section "cache". Đưa tất cả các tùy chọn tương tự, ngoại trừ $config['cache']['cacheSessions'] Chú thích: nếu section...
Top Bottom