bo tri

  1. PVS

    Hướng dẫn Tổng quan về F Layout

    Tổng quan về F Layout Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn về công dụng, chức năng của F-Layout, đây là một trong những kiểu layout phổ biến đối với các thiết kế hiện đại ngày nay. Thay vì hướng người xem đi theo những vị trí đã được sắp xếp sẵn như Z Layout. Thì F Layout lại đi sâu hơn vào việc...
  2. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu và khái quát về Z-Layout

    Tìm hiểu và khái quát về Z-Layout Z-Layout là một cách tuyệt vời để bắt đầu bất kỳ dự án thiết kế web. Bởi vì nó giúp web hoạt động có hiệu quả trong: hệ thống phân cấp, xây dựng thương hiệu, cấu trúc thiết kế, và kêu gọi hành động. Z-Layout là vũ khí lợi hại nếu nhà thiết kế website biết phối...
Top Bottom