bookmarks

 1. PVS

  Addon 2x Move Bookmarks Menu - Thêm biểu tượng Bookmark vào user nav menu và xóa tab cho XenForo 2.2 1.0

  Move Bookmarks Menu - Thêm biểu tượng Bookmark vào user nav menu và xóa tab cho XenForo 2.2 1.0 Đây là một add-on nhỏ sẽ cung cấp cho quản trị viên các tùy chọn bổ sung khác nhau để kiểm soát vị trí của menu dấu trang trong thanh điều hướng. Bạn có thể xóa phiên bản tab hoàn toàn, bạn có thể...
 2. PVS

  Addon 2x [TH] Bookmarks - Dấu trang cho XenForo 2

  [TH] Bookmarks - Dấu trang cho XenForo 2 1.0.3 Patch Level 3 Cho dù đó là một cuốn sách hay một diễn đàn, dấu trang là một công cụ quan trọng để gắn kết với nội dung liên quan. Với add-on này, cho phép người dùng đánh dấu bài viết, chủ đề, node, media và tài nguyên trong diễn đàn của bạn. Người...
 3. PVS

  Language 2x Bookmarks French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Bookmarks cho XenForo 2

  Bookmarks French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Bookmarks cho XenForo 2 1.0.3 Patch Level 1 Đây là gói ngôn ngữ của add-on Bookmarks cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language Bookmarks French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Bookmarks

  Bookmarks French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Bookmarks 1.2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Bookmarks. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-on để import tệp ngôn ngữ .xml (thay thế tệp .xml...
 5. PVS

  Language Bookmarks (Turkish Translation) - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Bookmarks

  Bookmarks (Turkish Translation) - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Bookmarks 1.1 Bookmarks là một add-on trả phí, vì vậy bạn phải mua nó trước! Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn...
Top Bottom