bottom

 1. PVS

  Addon 2x [cXF] Bookmark Post Bottom - Thêm nút dấu trang vào cuối bài đăng cho XenForo 2 1.0.1

  [cXF] Bookmark Post Bottom - Thêm nút dấu trang vào cuối bài đăng cho XenForo 2 1.0.1 Thêm liên kết đánh dấu vào cuối bài đăng với một số tùy chọn bổ sung. Tính năng: chỉ hiển thị cụm từ hiển thị cụm từ và biểu tượng chỉ hiển thị biểu tượng ẩn liên kết dấu trang đến menu khi ở chế độ xem trên...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] New Posts Button Bottom Of Thread - Nút bài viết mới cuối chủ đề XenForo 2 2.0.1

  [OzzModz] New Posts Button Bottom Of Thread - Nút bài viết mới cuối chủ đề XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản này sẽ thêm nút 'Bài đăng mới' vào cuối chủ đề, phía trên trả lời nhanh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Thread Bottom Action Button - Nút hành động dưới chủ đề cho XenForo 2

  Thread Bottom Action Button - Nút hành động dưới chủ đề cho XenForo 2 1.1.0 Chèn một bản sao của thanh nút hành động vào cuối bài viết và thread list. Tóm tắt tính năng Thêm các nút hành động ở cuối bài viết Thêm các nút hành động ở cuối thread list. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
Top Bottom