box

 1. PVS

  Addon 2x [XTR] Search Box - Hộp tìm kiếm cho XenForo 2.2 1.0.1

  [XTR] Search Box - Hộp tìm kiếm cho XenForo 2.2 1.0.1 Add-on đơn giản này cho phép bạn hiển thị trường tìm kiếm tiêu chuẩn trong một hộp và bạn có thể thay đổi vị trí theo sở thích của mình. Bạn có thể đặt kích thước chiều rộng của hộp tìm kiếm theo ý muốn. Lưu ý: Add-on được triển khai...
 2. PVS

  Addon 2x [Xenbros] Welcome Box - Box chào mừng cho XenForo 2 1.0.0

  [Xenbros] Welcome Box - Box chào mừng cho XenForo 2 1.0.0 Addon này sẽ cho phép bạn đặt box chào mừng cho người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Tìm hiểu cách thiết lập chiều rộng, chiều cao của box CSS

  Tìm hiểu cách thiết lập chiều rộng, chiều cao của box CSS Trong CSS có các thuộc tính như width, height cũng như min-width, min-height, những thuộc tính này sẽ giúp chúng ta thiết lập chiều rộng, chiều cao của box. Để thiết lập chiều rộng và chiều cao phần nội dung phần tử dùng thuộc tính...
 4. PVS

  Tìm hiểu về Box CSS

  Tìm hiểu về Box CSS Các phần tử HTML được xem như các hộp chữ nhật (box), đây là mô hình để CSS dàn trang. Một box có các thành phần như: margin, border, padding, nội dung phần tử CSS trình bày các thành phần margin, border, padding theo thứ tự top, right, bottom, left Như vậy mọi phần tử...
 5. PVS

  Other 2x Boarder Box World Flags Smiles - Biểu tượng mặt cười cờ thế giới dạng hộp viền cho XenForo 2

  Boarder Box World Flags Smiles - Biểu tượng mặt cười cờ thế giới dạng hộp viền cho XenForo 2 2.0.0 Thêm bộ sưu tập cờ thế giới dạng hộp viền 50x50 vào bộ smile của bạn. Cách dùng: Upload nội dung bên trong thư mục upload lên thư mục gốc diễn đàn của bạn. Đăng nhập vào ACP >...
 6. PVS

  Addon 2x CODE Box Parser Rich Text as Default - Tạo văn bản phong phú cho hộp phân tích CODE của XenForo 2

  CODE Box Parser Rich Text as Default - Tạo văn bản phong phú cho hộp phân tích CODE của XenForo 2 1.0.0 Thay đổi hành vi mặc định của các hộp CODE để hoạt động như văn bản phong phú mặc định của XenForo. Lưu ý: Điều này thay đổi hành vi mặc định của CODE và thêm vào một tùy chọn mới có tên...
 7. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu độ lớn thực sự của Box trong CSS

  Tìm hiểu độ lớn thực sự của Box trong CSS Khi thiết kế giao diện nhiều cột sử dụng CSS thì độ lớn của các box rất quan trọng và chúng chịu ảnh hưởng rất lớn đến nhau. Nếu một box này bị phình to ra hơn kích thước bạn muốn, nó có thể đẩy box bên cạnh di chuyển sang hướng khác và hậu quả là cả...
Top Bottom