bugs

  1. L

    Lỗi không hiển thị profile post, thống kê, tài nguyên mới

    Không hiểu mình chỉnh sửa như thế nào mà bây giờ mất luôn cái profile post, new resources, với cái statistic của diễn đàn luôn, nếu như là khách thì có thể nhìn được nhưng khi đăng nhập vào thì mất hêt mọi người biết thì giúp mình cái website : mineleakage.org
Top Bottom