bump

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz/Banxix] Bump Thread - Bump chủ đề cho XenForo 2 2.1.2 Patch Level 1

  [OzzModz/Banxix] Bump Thread - Bump chủ đề cho XenForo 2 2.1.2 Patch Level 1 Cập nhật chủ đề để xuất hiện trong bài viết mới nhất mà không cần trả lời. Tính năng: Bật/Tắt addon. Có thể bump chủ đề riêng Có thể bump các chủ đề khác. Giới hạn thời gian giữa các lần bump. Tối đa số lần bump mỗi...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 4

  [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 4 Ngăn chặn bump chủ đề bằng cách hợp nhất với bài đăng trước đó của người dùng. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Hiển thị popup với chọn hợp nhất tin nhắn với bài đăng trước đó hoặc hủy đăng Quyền cho các nhóm người dùng cho...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz/Banxix] Bump Thread - Bump chủ đề cho XenForo 2 2.1.2

  [OzzModz/Banxix] Bump Thread - Bump chủ đề cho XenForo 2 2.1.2 Cập nhật chủ đề để xuất hiện trong bài viết mới nhất mà không cần trả lời. Tính năng: Bật/Tắt addon. Có thể bump chủ đề riêng Có thể bump các chủ đề khác. Giới hạn thời gian giữa các lần bump. Tối đa số lần bump mỗi ngày. Tùy...
 4. PVS

  Addon 2x Bump limit - Giới hạn bump cho XenForo 2 1.8

  Bump limit - Giới hạn bump cho XenForo 2 1.8 Ngăn chặn người khởi tạo chủ đề từ việc bump chủ đề của họ cho đến một thời gian hết hạn nhất định. Add-on này thường được sử dụng cho các diễn đàn rao vặt trong đó việc xử lý các chủ đề bởi người khởi tạo có thể là một vấn đề. Tính năng: Add-on...
 5. PVS

  Addon 2x Bump limit - Giới hạn bump cho XenForo 2 1.7

  Bump limit - Giới hạn bump cho XenForo 2 1.7 Ngăn chặn người khởi tạo chủ đề từ việc bump chủ đề của họ cho đến một thời gian hết hạn nhất định. Add-on này thường được sử dụng cho các diễn đàn rao vặt trong đó việc xử lý các chủ đề bởi người khởi tạo có thể là một vấn đề. Tính năng: Add-on...
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz/Banxix] Bump Thread - Bump chủ đề cho XenForo 2 2.1.1

  [OzzModz/Banxix] Bump Thread - Bump chủ đề cho XenForo 2 2.1.1 Cập nhật chủ đề để xuất hiện trong bài viết mới nhất mà không cần trả lời. Tính năng: Bật/Tắt addon. Có thể bump chủ đề riêng Có thể bump các chủ đề khác. Giới hạn thời gian giữa các lần bump. Tối đa số lần bump mỗi ngày. Tùy...
 7. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 3

  [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 3 Ngăn chặn bump chủ đề bằng cách hợp nhất với bài đăng trước đó của người dùng. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Hiển thị popup với chọn hợp nhất tin nhắn với bài đăng trước đó hoặc hủy đăng Quyền cho các nhóm người dùng cho...
 8. PVS

  Addon 2x Bump limit - Giới hạn bump cho XenForo 2 1.6

  Bump limit - Giới hạn bump cho XenForo 2 1.6 Ngăn chặn người khởi tạo chủ đề từ việc bump chủ đề của họ cho đến một thời gian hết hạn nhất định. Add-on này thường được sử dụng cho các diễn đàn rao vặt trong đó việc xử lý các chủ đề bởi người khởi tạo có thể là một vấn đề. Tính năng: Add-on...
 9. PVS

  Addon 2x [OzzModz/Banxix] Bump Thread - Bump chủ đề cho XenForo 2 2.1.0

  [OzzModz/Banxix] Bump Thread - Bump chủ đề cho XenForo 2 2.1.0 Cập nhật chủ đề để xuất hiện trong bài viết mới nhất mà không cần trả lời. Tính năng: Bật/Tắt addon. Có thể bump chủ đề riêng Có thể bump các chủ đề khác. Giới hạn thời gian giữa các lần bump. Tối đa số lần bump mỗi ngày. Tùy...
 10. PVS

  Addon 2x Bump limit - Giới hạn bump cho XenForo 2

  Bump limit - Giới hạn bump cho XenForo 2 1.2 Ngăn chặn người khởi tạo chủ đề từ việc bump chủ đề của họ cho đến một thời gian hết hạn nhất định. Add-on này thường được sử dụng cho các diễn đàn rao vặt trong đó việc xử lý các chủ đề bởi người khởi tạo có thể là một vấn đề. Tính năng...
 11. PVS

  Addon 2x Bump Thread - Bump chủ đề cho XenForo 2

  Bump Thread - Bump chủ đề cho XenForo 2 1.0.5 Cập nhật chủ đề để xuất hiện trong bài viết mới nhất mà không cần trả lời. Tính năng: Bật/Tắt addon. Có thể bump chủ đề riêng Có thể bump các chủ đề khác. Giới hạn thời gian giữa các lần bump. Tối đa số lần bump mỗi ngày. Tùy chỉnh quyền cho mỗi...
 12. PVS

  Addon Bump a Thread - Bump chủ đề

  Bump a Thread - Bump chủ đề 1.2.0 Bump một chủ đề, mà không thực hiện một bài viết. Chỉ cần nhấp vào "Bump". Xong. Vị trí là trên công cụ chủ đề. Chỉ những người dùng mà bạn cho phép có thể bump thread. Hoặc cho phép một nhóm mới, hoặc đưa nó cho một người kiểm duyệt trên diễn đàn cụ thể...
Top Bottom