business analyst

  1. PVS

    Tuyển dụng Business Analyst IT Software ( Phân Tích Nghiệp Vụ Phần Mềm)

    Business Analyst IT Software ( Phân Tích Nghiệp Vụ Phần Mềm) KHU VỰC: HỒ CHÍ MINH CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Product Owner, Phân Tích Thiết Kế, Business Analyst NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Thương lượng MÔ TẢ CÔNG VIỆC * CÁC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ CỦA LẠC VIỆT: - Dành cho Doanh...
Top Bottom