bypass

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Custom Field Requirement Bypass - Bỏ qua yêu cầu trường tùy chỉnh XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Custom Field Requirement Bypass - Bỏ qua yêu cầu trường tùy chỉnh XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản bổ sung các quyền để bỏ qua các yêu cầu của trường chủ đề tùy chỉnh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x Bypass Date of Birth Privacy - Bỏ qua ngày sinh riêng tư cho XenForo 2

  Bypass Date of Birth Privacy - Bỏ qua ngày sinh riêng tư cho XenForo 2 3.0.2 Add-on này cho phép các thành viên có quyền 'Bỏ qua quyền riêng tư của người dùng' để xem tuổi của tất cả thành viên, bất kể lựa chọn bảo mật DOB hiện tại của họ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Bypass Forum Approval Setting - Bỏ qua thiết lập Forum Approval cho XenForo 2

  Bypass Forum Approval Setting - Bỏ qua thiết lập Forum Approval cho XenForo 2 2.0.2 Một add-on đơn giản mà thêm một quyền thiết lập để bỏ qua thiết lập diễn đàn 'Moderate new threads posted in this forum'. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top