ca nhan

 1. PVS

  Addon 2x Personal post notify - Thông báo bài viết cá nhân XenForo 2 2.0.0

  Personal post notify - Thông báo bài viết cá nhân XenForo 2 2.0.0 Nếu bạn đã đọc một bài đăng và muốn người khác biết về nó - mà người khác chưa biết về nó. Điều này chỉ để lại một số tùy chọn tốn thời gian, ví dụ như khởi động một PN. Với add-on này, thật dễ dàng: nhập tên người dùng và gửi...
 2. PVS

  Addon 2x Personal Notepad - Notepad cá nhân cho XenForo 2 1.9.2

  Personal Notepad - Notepad cá nhân cho XenForo 2 1.9.2 Một add-on nhỏ đã được tùy chỉnh cho diễn đàn. Cài đặt add-on này như bình thường, thiết lập các quyền cần thiết và tận hưởng! Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon Personal Conversations Last Read Time - Cuộc trò chuyện cá nhân đọc thời gian gần đây

  Personal Conversations Last Read Time - Cuộc trò chuyện cá nhân đọc thời gian gần đây 1.0.0 Mô tả: Add-on này thêm một tùy chọn Last Read Date cho block Conversation Participants khi xem một cuộc trò chuyện. Tính năng: Dựa trên user group permissions Xem khi người dùng đã xem qua một cuộc trò...
Top Bottom