cách backup dữ liệu

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Sử dụng Backup để sao lưu dữ liệu website trên cPanel

    Chào các bạn, Trong quá trình sử dụng việc sao lưu dữ liệu website là rất cần thiết nhằm tăng tính dự phòng dữ liệu. Đôi khi bạn muốn tải bản sao lưu dữ liệu website về máy tính các nhân để lưu trữ hoặc phát triển thêm các tính năng cho mã nguồn nhưng lại gặp vấn đề đối với dung lượng lưu trữ...
Top Bottom