cách forward mail

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Sử Dụng các tính năng Forwarders Email

    1. Email Forwarders là gì ? Email Forwarders Là một tính năng dùng để Forwarders Email sang một email khác ( dễ hiểu là chuyển hướng mail ) . Với chức năng Forwarders, bạn chỉ cần đăng nhập vào 1 tài khoản email chính và nếu có email gửi đến email phụ , toàn bộ nội dung gửi đến email phụ sẽ được...
Top Bottom