cách xóa redirect

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Tính năng Redirects trên Cpanel Hosting

    Chào các bạn, mình xin được hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng Redirects trên Cpanel Hosting. Redirect là tính năng chuyển hướng trang web hoặc thay đổi một URL đến một trang web, một URL khác và hiển thị nội dung của địa chỉ chuyển đến. Để thực hiện, đầu tiên ta cần phải truy cập vào Cpanel...
Top Bottom