calendar

 1. PVS

  Addon 2x Calendar - Lịch cho XenForo 2 5.9

  Calendar - Lịch cho XenForo 2 5.9 Một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Add-no này sẽ tạo ra một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Mỗi mục lịch liên kết trở lại chủ đề mà nó được tạo ra. Tính năng: Thêm tab Calendar vào thanh navigation (ảnh 1)...
 2. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2 2.2.0.3

  XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2 2.2.0.3 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống sự kiện phổ biến cho XenForo. XenAtendo là một hệ thống quản lý sự kiện và lịch. Tính năng cơ bản: Danh sách sự kiện theo hàng tháng, hàng tuần và...
 3. PVS

  Addon 2x Calendar - Lịch cho XenForo 2 5.6

  Calendar - Lịch cho XenForo 2 5.6 Một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Add-no này sẽ tạo ra một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Mỗi mục lịch liên kết trở lại chủ đề mà nó được tạo ra. Tính năng: Thêm tab Calendar vào thanh navigation (ảnh 1)...
 4. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.3

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.3 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Tính năng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều kiện tham...
 5. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.2

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.2 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Tính năng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều kiện tham...
 6. PVS

  Addon 2x Calendar - Lịch cho XenForo 2 5.5

  Calendar - Lịch cho XenForo 2 5.5 Một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Add-no này sẽ tạo ra một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Mỗi mục lịch liên kết trở lại chủ đề mà nó được tạo ra. Tính năng: Thêm tab Calendar vào thanh navigation (ảnh...
 7. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2 2.2.0.2

  XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2 2.2.0.2 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống sự kiện phổ biến cho XenForo. XenAtendo là một hệ thống quản lý sự kiện và lịch. Tính năng cơ bản: Danh sách sự kiện theo hàng tháng, hàng tuần và...
 8. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.1

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.1 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Đặc trưng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều kiện tham...
 9. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 5

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 5 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Đặc trưng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều...
 10. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 4

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 4 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Đặc trưng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều...
 11. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 3

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 3 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Đặc trưng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều...
 12. PVS

  Addon 2x Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 2

  Advent calendar - Lịch mùa vọng XenForo 2 1.0.0 Beta 2 Với add-on này, bạn có thể giới thiệu cho người dùng của mình lịch mùa vọng. Đặc trưng: 2 chế độ lịch (hình ảnh & bộ *) Có 3 lựa chọn khả thi cho một cửa: a) Văn bản thông tin đơn giản b) Trò chơi hỏi đáp (Có checkbox để xác nhận điều...
 13. PVS

  Addon 2x Google Calendar for XenForo - Lịch Google cho XenForo 2.2 1.0.2

  Google Calendar for XenForo - Lịch Google cho XenForo 2.2 1.0.2 Add-on này cho phép bạn nhúng một trang lịch trông có vẻ nguyên bản trên diễn đàn của bạn, được liên kết và kiểm soát bởi Lịch Google, mà không cần phải sử dụng phương pháp nhúng iframe kém chất lượng. Sử dụng giao diện Lịch...
 14. PVS

  Addon 2x Calendar - Lịch cho XenForo 2 5.3

  Calendar - Lịch cho XenForo 2 5.3 Một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Add-no này sẽ tạo ra một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Mỗi mục lịch liên kết trở lại chủ đề mà nó được tạo ra. Tính năng: Thêm tab Calendar vào thanh navigation (ảnh...
 15. PVS

  Addon 2x Google Calendar for XenForo - Lịch Google cho XenForo 2.2 1.0.1

  Google Calendar for XenForo - Lịch Google cho XenForo 2.2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn nhúng một trang lịch trông có vẻ nguyên bản trên diễn đàn của bạn, được liên kết và kiểm soát bởi Lịch Google, mà không cần phải sử dụng phương pháp nhúng iframe kém chất lượng. Sử dụng giao diện Lịch...
 16. PVS

  Addon 2x Google Calendar for XenForo - Lịch Google cho XenForo 2.2 1.0

  Google Calendar for XenForo - Lịch Google cho XenForo 2.2 1.0 Add-on này cho phép bạn nhúng một trang lịch trông có vẻ nguyên bản trên diễn đàn của bạn, được liên kết và kiểm soát bởi Lịch Google, mà không cần phải sử dụng phương pháp nhúng iframe kém chất lượng. Sử dụng giao diện Lịch Google...
 17. PVS

  Addon 2x Calendar - Lịch cho XenForo 2 5.0

  Calendar - Lịch cho XenForo 2 5.0 Một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Add-no này sẽ tạo ra một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Mỗi mục lịch liên kết trở lại chủ đề mà nó được tạo ra. Tính năng: Thêm tab Calendar vào thanh navigation (ảnh...
 18. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2

  XF2 [8WR] XenAtendo 2 (Calendar) PRO - Hệ thống quản lý lịch và sự kiện cho XenForo 2 2.1.0.4 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống sự kiện phổ biến cho XenForo. XenAtendo là một hệ thống quản lý sự kiện và lịch. Tính năng cơ bản: Danh sách sự kiện theo hàng tháng, hàng tuần và...
 19. PVS

  Addon 2x Birthday calendar - Lịch sinh nhật cho XenForo 2

  Birthday calendar - Lịch sinh nhật cho XenForo 2 1.3 Hiển thị ngày sinh nhật của thành viên trong một lịch. Tính năng: Người dùng không hoạt động trong X ngày sẽ không được hiển thị Tùy chỉnh đầy đủ các tùy chọn kỳ nghỉ. Tất cả phrase từ bắt đầu với birthdaycalendar_ để thuận tiện cho...
 20. PVS

  Addon 2x Calendar - Lịch cho XenForo 2

  Calendar - Lịch cho XenForo 2 4.2 Một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Add-no này sẽ tạo ra một hệ thống lịch tích hợp đầy đủ dựa trên thông tin chủ đề. Mỗi mục lịch liên kết trở lại chủ đề mà nó được tạo ra. Tính năng: Thêm tab Calendar vào thanh...
Top Bottom