can chinh

  1. PVS

    Tutorial 2x Căn chỉnh tiêu đề của các block trong sidebar cho XenForo 2

    Căn chỉnh tiêu đề của các block trong sidebar cho XenForo 2 Chỉ cần thêm đoạn code này vào template EXTRA.less của bạn: /*aligns the text of the sidebars blocks*/ .block-minorHeader { text-align:center; } Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom