captcha

 1. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Cloudflare Trunstile Captcha - Hình ảnh xác thực quay vòng của Cloudflare cho XenForo 2.2 1.0.1

  [XenGenTr] Cloudflare Trunstile Captcha - Hình ảnh xác thực quay vòng của Cloudflare cho XenForo 2.2 1.0.1 Trunstile Captcha là một trong những dịch vụ mà Cloudflare cung cấp, nó cung cấp cách chặn lưu lượng truy cập tự động ("bot") độc hại bằng Trunstile Captcha. Không giống như các ứng dụng...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Store Captcha Questions/Answers - Lưu trữ câu hỏi/câu trả lời Captcha cho XenForo 2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] Store Captcha Questions/Answers - Lưu trữ câu hỏi/câu trả lời Captcha cho XenForo 2 2.0.0 Patch Level 1 Ghi lại CAPTCHA Q&A đã được sử dụng khi đăng ký Add-on này cho phép ghi lại câu trả lời cho các câu hỏi CAPTCHA khi đăng ký. Có thể hữu ích để xác định các câu hỏi đã bị bot đánh...
 3. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Captcha login - Captcha khi đăng nhập cho XenForo 2 2.0.3

  [XenConcept] Captcha login - Captcha khi đăng nhập cho XenForo 2 2.0.3 Add-on này cho phép bạn đặt hình ảnh xác thực cho mỗi lần đăng nhập. Add-on bảo vệ diễn đàn của bạn khỏi các cuộc tấn công đăng nhập lặp lại với captcha (Ví dụ: Sentry Mba, ....) Có 2 tùy chọn: Kích hoạt captcha cho mỗi...
 4. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Captcha login - Captcha khi đăng nhập cho XenForo 2 2.0.2 Patch Level 1

  [XenConcept] Captcha login - Captcha khi đăng nhập cho XenForo 2 2.0.2 Patch Level 1 Add-on này cho phép bạn đặt hình ảnh xác thực cho mỗi lần đăng nhập. Add-on bảo vệ diễn đàn của bạn khỏi các cuộc tấn công đăng nhập lặp lại với captcha (Ví dụ: Sentry Mba, ....) Có 2 tùy chọn: Kích hoạt...
 5. dcstylexf

  Addon 2x Captcha on Posting XF2 [PAID]

  Giới thiệu Add-on có chức năng tạo câu hỏi bảo mật cho thành viên khi trả lời bài viết hoặc tạo chủ đề mới. Có thể tùy chỉnh các khu vực: tạo chủ đề / trả lời bài viết. Có thể tùy chỉnh các điều kiện tối thiểu để không bị ảnh hưởng bởi add-on (bài viết, số điểm reaction, số ngày đăng ký tối...
 6. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Captcha login - Captcha khi đăng nhập cho XenForo 2

  [XenConcept] Captcha login - Captcha khi đăng nhập cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này cho phép bạn đặt hình ảnh xác thực cho mỗi lần đăng nhập. Add-on bảo vệ diễn đàn của bạn khỏi các cuộc tấn công đăng nhập lặp lại với captcha (Ví dụ: Sentry Mba, ....) Có 2 tùy chọn: Kích hoạt captcha cho mỗi...
 7. PVS

  Addon Auth Captcha - Xác thực Captcha

  Auth Captcha - Xác thực Captcha 1.0.2 Đăng ký thông qua FaceBook/Google/Twitter thường bị bỏ quên bởi nhiều kỹ thuật phòng chống spam, làm cho nó trở thành mục tiêu dễ dàng cho các chương trình. Add-on này sẽ thêm cơ chế CAPTCHA hiện tại của bạn vào trang đăng ký FaceBook/Google/Twitter. Bạn...
 8. PVS

  Addon CoinHive Captcha - Mã xác thực CoinHive

  CoinHive Captcha - Mã xác thực CoinHive 1.0 Từ quan điểm của một chủ sở hữu trang web, captcha Coinhive hoạt động chính xác như một captcha thông thường, chẳng hạn như reCaptcha của Google. Captcha được nhúng trong một form HTML, chạy bên phía client trong trình duyệt của người dùng và tạo...
Top Bottom