cấu hình parked domain trên directadmin

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Cấu hình Parked Domain trên DirectAdmin

    Chào mọi người, mình xin tiếp tục hướng dẫn cấu hình Parked domain trên DirectAdmin. 1. Parked Domain là gì? Parked domain là dạng domain chạy song song với domain chính, hiểu một cách đơn giản thì Parked Domains là một công cụ giúp bạn chạy nhiều hơn 1 domain trên cùng 1 host, cùng 1 source...
Top Bottom