cau hinh

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Configurable CTA Post Thread Button - Nút đăng chủ đề CTA có thể định cấu hình XenForo 2 2.1.0

  [OzzModz] Configurable CTA Post Thread Button - Nút đăng chủ đề CTA có thể định cấu hình XenForo 2 2.1.0 Với addon này, bạn có thể thay đổi văn bản trên nút Post thread trên cơ sở mỗi diễn đàn. Điều này thuận tiện cho người dùng tận dụng các loại chủ đề mới trong 2.2 như các loại chủ đề...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Configurable CTA Post Thread Button - Nút đăng chủ đề CTA có thể định cấu hình XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Configurable CTA Post Thread Button - Nút đăng chủ đề CTA có thể định cấu hình XenForo 2 2.0.0 Với addon này, bạn có thể thay đổi văn bản trên nút Post thread trên cơ sở mỗi diễn đàn. Điều này thuận tiện cho người dùng tận dụng các loại chủ đề mới trong 2.2 như các loại chủ đề...
 3. PVS

  Addon 2x Configurable QuickThread - Cấu hình QuickThread cho XenForo 2

  Configurable QuickThread - Cấu hình QuickThread cho XenForo 2 1.0.1 "Configurable QuickThread" cho phép bạn ẩn quick-thread chung cho các nhóm. Tính năng: vô hiệu hóa quick-thread điều chỉnh quick-thread với group permissions Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Spam trigger prune config - Kích hoạt cấu hình dọn dẹp spam cho XenForo 2

  Spam trigger prune config - Kích hoạt cấu hình dọn dẹp spam cho XenForo 2 2.0.0 Làm cho cấu hình thời gian trôi qua của spam log được cấu hình. Mặc định là 30 ngày để khớp với mặc định của XF. Tập trung vào việc cho phép lưu giữ hồ sơ đăng ký người dùng lâu hơn bình thường. Được sử dụng cùng...
 5. PVS

  Hướng dẫn Cấu hình DNS cho domain

  Hướng dẫn cấu hình DNS cho domain Cấu hình DNS cho domain để nó có thể liên kết được với server hoặc hosting của mình. DNS là gì? DNS được viết tắt là Domain Name System được dùng để diễn dịch (ánh xạ) tên miền thành địa chỉ IP. Tức là khi bạn muốn truy cập vào một máy chủ nào đó, chúng ta...
Top Bottom