cau noi

  1. PVS

    Addon 2x XPress - Add-on hỗ trợ kết nối WordPress vào XenForo 2

    XPress - Add-on hỗ trợ kết nối WordPress vào XenForo 2 1.1.3 Patch 4 XPress kết nối XenForo và WordPress lại với nhau để tích hợp trơn tru giúp việc quản lý hệ thống phần mềm của bạn dễ dàng hơn và tạo trải nghiệm người dùng mượt mà. Nhiều giám đốc nền tảng đấu tranh để giữ hai hệ thống phần...
  2. PVS

    Addon XenWord - Cầu nối giữa Xenforo và Wordpress

    XenWord - Cầu nối giữa Xenforo và Wordpress 3.0.2.03 XenWord là một add-on đơn giản, là cầu nối từng bước phát triển giữa XenForo và WordPress. Sau một năm phát triển, XenWord 3.0 series là có sẵn. Plugin cho phép các nhà thiết kế tích hợp WordPress và XenForo. Class chính XenWord (XF) và các...
Top Bottom