cau truc

 1. PVS

  Tìm hiểu cấu trúc một trang HTML5

  Tìm hiểu cấu trúc một trang HTML5 Khi đã hiểu hơn về các thành phần của HTML5 thì chúng ta cần áp dụng các thành phần đó để tạo nên một trang HTML. Và để tạo được chúng ta cần hiểu rõ hơn về cấu trúc của một trang HTML5 là như thế nào, thì bài viết này sẽ nói về điều đó. Cấu trúc trang HTML5...
 2. PVS

  Tìm hiểu cấu trúc một phần tử HTML và sử dụng các thuộc tính trong phần tử

  Tìm hiểu cấu trúc một phần tử HTML và sử dụng các thuộc tính trong phần tử Bài viết này sẽ đi sâu hơn về cấu trúc của HTML, chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc phần tử và các thuộc tính trong phần tử của một đoạn HTML. Cấu trúc của một đoạn HTML được tạo từ các phần tử HTML. Một phần tử HTML nói...
 3. PVS

  Hướng dẫn Cấu trúc cơ bản của một tài liệu web viết bằng HTML

  Cấu trúc cơ bản của một tài liệu web viết bằng HTML Một tài liệu hay tập tin HTML để được gọi là một tài liệu web thì sẽ được bao gồm bốn yếu tố chính đó là: Có thẻ khai báo loại tập tin/tài liệu. Có thẻ đóng và mở tài liệu HTML. Có thẻ đóng và mở phần thông tin website. Có thẻ đóng và mở phần...
Top Bottom