cau vong

 1. PVS

  Tutorial 2x Color changing staff banner - Thay đổi màu sắc banner của Staff (Cầu vồng)

  Color changing staff banner - Thay đổi màu sắc banner của Staff (Cầu vồng) Thêm đoạn code sau vào template (Extra.less): .userBanner--staff {font-weight:bold;background-image: linear-gradient(210deg, #8F343A, #26A65B, #1C86EE, #FFBE1C, #176093, #7AF26D, #8E44AD, #CC6600, #CF4D35...
 2. PVS

  Addon 2x Rainbow Links Script II - Tạo liên kết màu cầu vòng cho XenForo 2

  Rainbow Links Script II - Tạo liên kết màu cầu vòng cho XenForo 2 2.0.0 Khi add-on được áp dụng, tất cả các liên kết trên trang sẽ có hiệu ứng cầu vồng khi rê chuột qua. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon Rainbow Links Script - Script liên kết cầu vòng

  Rainbow Links Script - Script liên kết cầu vòng 1.5.a Khi add-on được áp dụng, tất cả các liên kết trên trang trình bày một hiệu ứng cầu vồng khi rê chuột qua. Cài đặt: Tải về và giải nén tập tin đính kèm sau khi tải về. Upload nội dung của thư mục "upload" lên thư mục gốc cài đặt XenForo...
Top