chẩn đoán sự cố mạng với mtr

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Chẩn đoán sự cố mạng với MTR

    Chào các Bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng MTR để chẩn đoán sự cố mạng 1: Cài đặt # yum update # yum install mtr 2. Cách sử dụng Cú pháp dùng sử dụng như sau: mtr -rw [destination_host] Ví dụ: mtr -rw 123host.vn hoặc mtr -rw 123.30.108.142 Cột thứ 1...
Top Bottom