chao mung

 1. PVS

  Addon 2x [SVG] Notice Welcome - Thông báo chào mừng cho XenForo 2 2.2.13

  [SVG] Notice Welcome - Thông báo chào mừng cho XenForo 2 2.2.13 Block chào mừng cho diễn đàn. Tiêu đề trong phrase. Riêng biệt cho khách và người dùng Bạn có thể sử dụng HTML và cú pháp xenforo cho tin nhắn Có các nút cài sẵn có khả năng bật/tắt Cài đặt cơ bản và kiểu có sẵn Chúc các bạn...
 2. PVS

  Addon 2x Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 2.2

  Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 2.2 Tạo một chủ đề chào mừng cho các thành viên mới của bạn. Tính năng: Tạo chủ đề chào mừng cho thành viên mới. Tạo một cảnh báo cho thành viên mới về chủ đề mới. Tất cả phrase bắt đầu với welcomethread_ để thuận tiện cho bạn. Cron entry...
 3. PVS

  Addon 2x [Xenbros] Welcome Box - Box chào mừng cho XenForo 2 1.0.0

  [Xenbros] Welcome Box - Box chào mừng cho XenForo 2 1.0.0 Addon này sẽ cho phép bạn đặt box chào mừng cho người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [cXF] Welcome Notice Widget - Widget thông báo chào mừng XenForo 2 1.1.1

  [cXF] Welcome Notice Widget - Widget thông báo chào mừng XenForo 2 1.1.1 Add-on này sẽ hiển thị thông báo chào mừng dưới dạng widget cho khách trên diễn đàn của bạn. Tính năng: thêm thông báo dưới dạng widget và định vị nó ở hầu hết mọi nơi có thể tùy chỉnh cao trong style properties (thay...
 5. PVS

  Addon 2x Welcome Panel - Bảng chào mừng cho XenForo 2 1.1.3

  Welcome Panel - Bảng chào mừng cho XenForo 2 1.1.3 Người dùng được phép xem nhiều chi tiết trên bảng điều khiển. Plugin properties, Hệ thống Widget. Diễn đàn chung có chứa số liệu thống kê. Tùy chọn Add-on Đóng/mở Plugin. Hiển thị/Ẩn avatar Hiển thị/Ẩn username Hiển thị/Ẩn thống kê diễn...
 6. PVS

  Addon 2x [cXF] Welcome Notice Widget - Widget thông báo chào mừng XenForo 2 1.1.0

  [cXF] Welcome Notice Widget - Widget thông báo chào mừng XenForo 2 1.1.0 Add-on này sẽ hiển thị thông báo chào mừng dưới dạng widget cho khách trên diễn đàn của bạn. Tính năng: thêm thông báo dưới dạng widget và định vị nó ở hầu hết mọi nơi có thể tùy chỉnh cao trong style properties (thay...
 7. PVS

  Addon 2x Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 2.0

  Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 2.0 Tạo một chủ đề chào mừng cho các thành viên mới của bạn. Tính năng: Tạo chủ đề chào mừng cho thành viên mới. Tạo một cảnh báo cho thành viên mới về chủ đề mới. Tất cả phrase bắt đầu với welcomethread_ để thuận tiện cho bạn. Cron entry...
 8. PVS

  Addon 2x Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 1.9

  Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 1.9 Tạo một chủ đề chào mừng cho các thành viên mới của bạn. Tính năng: Tạo chủ đề chào mừng cho thành viên mới. Tạo một cảnh báo cho thành viên mới về chủ đề mới. Tất cả phrase bắt đầu với welcomethread_ để thuận tiện cho bạn. Cron entry...
 9. PVS

  Addon 2x [BP] Welcome Notice - Thông báo chào mừng cho XenForo 2 1.0.3

  [BP] Welcome Notice - Thông báo chào mừng cho XenForo 2 1.0.3 Thêm thông báo chào mừng cho diễn đàn của bạn. Các tùy chọn bao gồm: Khả năng thêm tiêu đề, văn bản mô tả và hình ảnh từ style properties Khả năng tạo thông báo đầy đủ chiều rộng hoặc một phần chiều rộng ngay bên dưới navigation...
 10. PVS

  Addon 2x [BP] Welcome Notice - Thông báo chào mừng cho XenForo 2

  [BP] Welcome Notice - Thông báo chào mừng cho XenForo 2 1.0.2 Thêm thông báo chào mừng cho diễn đàn của bạn. Các tùy chọn bao gồm: Khả năng thêm tiêu đề, văn bản mô tả và hình ảnh từ style properties Khả năng tạo thông báo đầy đủ chiều rộng hoặc một phần chiều rộng ngay bên dưới navigation...
 11. PVS

  Addon 2x Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2

  Welcome thread - Chủ đề chào mừng cho XenForo 2 1.5 Tạo một chủ đề chào mừng cho các thành viên mới của bạn. Tính năng: Tạo chủ đề chào mừng cho thành viên mới. Tạo một cảnh báo cho thành viên mới về chủ đề mới. Tất cả phrase bắt đầu với welcomethread_ để thuận tiện cho bạn. Cron entry...
 12. PVS

  Addon 2x Welcome User Panel - Bảng chào mừng thành viên cho XenForo 2

  Welcome User Panel - Bảng chào mừng thành viên cho XenForo 2 1.0.0a Với thiết kế responsive, tính năng thay đổi nền, tính năng chủ động/thụ động và quyền của nhóm thành viên là đủ. Thông điệp chào mừng Ngày giờ hiện tại Front Panel Back Face Một số hình ảnh khác: Chúc các bạn...
 13. PVS

  Addon 2x Welcome Section - Thêm phần chào mừng cho XenForo 2

  Welcome Section - Thêm phần chào mừng cho XenForo 2 1.1.1 Cho phép bạn thêm phần chào mừng trên trang chủ diễn đàn. Tính năng Có thể thay đổi tin nhắn và mô tả của phần chào mừng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Addon 2x Welcome Panel - Bảng chào mừng cho XenForo 2

  Welcome Panel - Bảng chào mừng cho XenForo 2 1.1.2 Người dùng được phép xem nhiều chi tiết trên bảng điều khiển. Plugin properties, Hệ thống Widget. Diễn đàn chung có chứa số liệu thống kê. Tùy chọn Add-on Đóng/mở Plugin. Hiển thị/Ẩn avatar Hiển thị/Ẩn username Hiển thị/Ẩn thống kê diễn...
 15. PVS

  Addon Welcome Notice - Thông báo chào mừng

  Welcome Notice - Thông báo chào mừng 1.0.3 Tiện ích này sẽ hiển thị một thông báo chào đón khách trên diễn đàn của bạn. Tương thích với Xenporta 2. Tính năng: Thông báo chào đón chỉ hiển thị cho khách Hiển thị thông báo trên tất cả các trang hoặc chỉ trên forum index Thay đổi văn bản một...
Top Bottom