chat thai

  1. PVS

    Dùng chất thải hạt nhân chế tạo pin kim cương tuổi thọ hơn 5.000 năm

    Dùng chất thải hạt nhân chế tạo pin kim cương tuổi thọ hơn 5.000 năm Những viên kim cương nhân tạo phát điện bằng chất thải hạt nhân hứa hẹn cung cấp nguồn năng lượng ổn định trong thời gian lên đến hàng nghìn năm. Pin kim cương vừa cung cấp nguồn năng lượng dài hạn vừa giúp giải quyết vấn...
Top Bottom