chet

  1. PVS

    Nhà khoa học "Giáo hoàng" tự dự đoán được cái chết của chính mình

    Nhà khoa học "Giáo hoàng" tự dự đoán được cái chết của chính mình Enrico Fermi, nhà vật lý lý thuyết Italy, được bạn bè gọi là "Giáo hoàng" vì ông chưa bao giờ sai lầm trong các dự đoán của mình, kể cả cái chết của bản thân. Trong số các nhà vật lý trẻ làm việc cùng nhau tại Khoa Vật lý, Đại...
  2. PVS

    Addon Dead Link Management - Quản lý liên kết chết

    Dead Link Management - Quản lý liên kết chết 1.2 Sau khi cài đặt, bạn tìm thấy "Dead Link Managment" trong Tools và Rebuild Caches. Cuộn xuống và thiết lập khung thời gian của bạn. Có lẽ nó là tốt hơn để chọn khung thời gian nhỏ hơn, làm cho tìm kiếm cần có thời gian. Chạy bảo trì này phải...
Top Bottom