chmod

  1. PVS

    Hướng dẫn Cách thiết lập CHMOD cơ bản trên cPanel

    Cách thiết lập CHMOD cơ bản trên cPanel Khi các bạn đọc các bài hướng dẫn, nhất là các hướng dẫn bảo mật thì sẽ có thể nghe nhiều đến cụm từ “CHMOD” chẳng hạn như “Bạn hãy CHMOD file abc.php thành 611”. Vậy CHMOD là gì? Tác dụng của nó thế nào trên host? Bài viết này mình sẽ giải thích cho các...
Top Bottom