chuyển từ http sang https cho xenforo

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Cấu hình SSL cho Xenforo

    Chào các bạn, trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình SSL cho website chạy mã nguồn Xenforo từ giao thức http sang https sử dụng file .htaccess Lưu ý để website chạy được giao thức https, bạn phải có một chứng chỉ SSL đã được cài đặt cho tên miền website. Nếu bạn không có một...
Top Bottom