classifieds

 1. PVS

  Addon 2x [FF] Classifieds Enhancements (+ Fixes) - Cải tiến rao vặt (+ Bản sửa lỗi) cho XenForo 2.2 1.1.4

  [FF] Classifieds Enhancements (+ Fixes) - Cải tiến rao vặt (+ Bản sửa lỗi) cho XenForo 2.2 1.1.4 Một số tiện ích mở rộng hữu ích cho hệ thống Rao vặt. Yêu cầu tiền tố Thêm tùy chọn mới trong trang chỉnh sửa danh mục để yêu cầu tiền tố cho các item đã đăng. Tiền tố Liệt kê tất cả các tiền tố...
 2. PVS

  Addon 2x [FF] Classifieds Enhancements (+ Fixes) - Cải tiến rao vặt (+ Bản sửa lỗi) cho XenForo 2.2 1.1.3

  [FF] Classifieds Enhancements (+ Fixes) - Cải tiến rao vặt (+ Bản sửa lỗi) cho XenForo 2.2 1.1.3 Một số tiện ích mở rộng hữu ích cho hệ thống Rao vặt. Yêu cầu tiền tố Thêm tùy chọn mới trong trang chỉnh sửa danh mục để yêu cầu tiền tố cho các item đã đăng. Tiền tố Liệt kê tất cả các tiền tố...
 3. PVS

  Addon 2x [FF] Classifieds Enhancements (+ Fixes) - Cải tiến rao vặt (+ Bản sửa lỗi) cho XenForo 2.2 1.1.1

  [FF] Classifieds Enhancements (+ Fixes) - Cải tiến rao vặt (+ Bản sửa lỗi) cho XenForo 2.2 1.1.1 Một số tiện ích mở rộng hữu ích cho hệ thống Rao vặt. Yêu cầu tiền tố Thêm tùy chọn mới trong trang chỉnh sửa danh mục để yêu cầu tiền tố cho các item đã đăng. Tiền tố Liệt kê tất cả các tiền tố...
 4. PVS

  Addon 2x [FF] Classifieds Enhancements (+ Fixes) - Cải tiến rao vặt (+ Bản sửa lỗi) cho XenForo 2.2 1.0.1

  [FF] Classifieds Enhancements (+ Fixes) - Cải tiến rao vặt (+ Bản sửa lỗi) cho XenForo 2.2 1.0.1 Một số tiện ích mở rộng hữu ích cho hệ thống Rao vặt. Yêu cầu tiền tố Thêm tùy chọn mới trong trang chỉnh sửa danh mục để yêu cầu tiền tố cho các item đã đăng. Tiền tố Liệt kê tất cả các tiền tố...
 5. PVS

  Addon 2x Classifieds - Thêm mục Rao vặt cho XenForo 2 1.0.14

  Classifieds - Thêm mục Rao vặt cho XenForo 2 1.0.14 Add-on này cho phép người dùng của bạn liệt kê các mặt hàng để bán và giao dịch. Ngoài ra, nó cũng cung cấp chức năng kiếm tiền từ các danh sách này. Tính năng: Cho phép người dùng tạo danh sách mới trong cấu hình chuyên mục. Quyền tùy chỉnh...
 6. PVS

  Addon 2x Classifieds - Thêm mục Rao vặt cho XenForo 2

  Classifieds - Thêm mục Rao vặt cho XenForo 2 1.0.13 Add-on này cho phép người dùng của bạn liệt kê các mặt hàng để bán và giao dịch. Ngoài ra, nó cũng cung cấp chức năng kiếm tiền từ các danh sách này. Tính năng: Cho phép người dùng tạo danh sách mới trong cấu hình chuyên mục. Quyền tùy chỉnh...
 7. dcstylexf

  Addon [GoodForNothing] Classifelds 1.0.0 RC6 [Lastest]

  Hiện tại addons này không còn phát triển nữa, cơ mà mình test thì nó vẫn hoạt động tốt trên xenForo 1.5.14 :D Addons có chức năng tạo một trang bán hàng khá chuyên nghiệp cho xenForo. Demo Mình nghĩ addon này rất hợp với những bác làm web rao vặt, chúc các bạn thành công ...
 8. PVS

  Addon GoodForNothing Classifieds - Addon lọc giá cho Xenforo

  GoodForNothing Classifieds - Addon lọc giá cho Xenforo 1.0.0 RC3 GoodForNothing Classifieds cho phép người dùng của bạn vào danh sách các mặt hàng/quảng cáo mà họ muốn bán hoặc đổi lấy một giá hay cái gì khác. Thứ nhất, add-on có thể được chia thành năm phần chính: Advert Types - đây là loại...
Top Bottom