cleaner

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Spam Cleaner Phrases - Các cụm từ dọn dẹp spam cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Spam Cleaner Phrases - Các cụm từ dọn dẹp spam cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm tùy chọn với danh sách các cụm từ sẽ tự động kích hoạt các hành động spam. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Hướng dẫn Hướng dẫn dọn dẹp database hiệu quả cho XenForo

    Hướng dẫn dọn dẹp database hiệu quả cho XenForo Xenforo là mã nguồn tạo diễn đàn rất tốt và hầu như các diễn đàn đều đang sử dụng bởi tốc độ nhanh, chạy mượt mà, giao diện đẹp và hỗ trợ SEO cũng rất tốt. Tuy nhiên xài 1 thời gian dài thì database phình ra rất lớn và chiếm rất nhiều dung lượng...
Top Bottom