club

 1. PVS

  Addon 2x [XFA] Roster - Thêm hệ thống quản lý câu lạc bộ cho XenForo 2.1.0

  [XFA] Roster - Thêm hệ thống quản lý câu lạc bộ cho XenForo 2.1.0 Roster bổ sung một hệ thống quản lý câu lạc bộ hoàn chỉnh vào diễn đàn của bạn với khả năng tạo ra những người chia sẻ liên quan đến các trò chơi khác nhau trong mỗi câu lạc bộ. Add-on này là độc lập có thể sử dụng được nhưng...
 2. PVS

  Addon 2x Roster - Thêm hệ thống quản lý câu lạc bộ cho XenForo 2

  Roster - Thêm hệ thống quản lý câu lạc bộ cho XenForo 2 2.0.9 Roster bổ sung một hệ thống quản lý câu lạc bộ hoàn chỉnh vào diễn đàn của bạn với khả năng tạo ra những người chia sẻ liên quan đến các trò chơi khác nhau trong mỗi câu lạc bộ. Add-on này là độc lập có thể sử dụng được nhưng cũng...
 3. PVS

  Addon Social Groups (Teams/Guilds/Clubs) - Nhóm mạng xã hội (Đội/Bang hội/Câu lạc bộ)

  Social Groups (Teams/Guilds/Clubs) - Nhóm mạng xã hội (Đội/Bang hội/Câu lạc bộ) 2.5.9 e Add-on này có nhiều tính năng tuyệt vời và giao diện người dùng thân thiện. Nó tương thích với hầu hết các phiên bản của XenForo (1.2, 1.3 và 1.4). Tính năng chính: Khả năng tạo categories và...
Top Bottom