có nên dùng cloudflare

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Làm quen và sử dụng CloudFlare

    Chào các bạn, phần trước mình đã giới thiệu và hướng dẫn cấu hình Cloudflare cho Domai. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm quen và sử dụng Cloudflare. Để cài đặt CloudFlare, đầu tiên bạn truy cập vào https://www.cloudflare.com/sign-up để đăng ký một tài khoản miễn phí. Sau khi đăng...
Top Bottom