code gửi mail bằng smtp trong php

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Kiểm tra tính năng gửi mail trên Hosting

    Chào các bạn, Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra xem hosting của các bạn đã mở tính năng gửi mail mặc định và mở giao thức SMTP để gửi mail ra ngoài chưa. Kiểm tra hàm mail mặc định có được mở Để kiểm tra, chúng ta sẽ tạo một file email.php trên hosting và thêm vào các nội...
Top