code nap card

  1. DexMod Forum

    Request Chuyển Đổi Code Nạp Bảo Kim Sang Nạp GameBank

    Hiện mình có code nạp Bảo Kim tuy nhiên phí bên bảo kim hơi cao, thậm chí nó còn ăn thêm % khi chuyển tiền từ napngay về nên mình cần người sửa đổi lại code nạp về gamebank, thật ra bên gamebank cũng có code tuy nhiên rất là củ chuối, mình gửi code bảo kim cho bên đó mà không một lá thư hồi âm...
Top Bottom