collapse permissions

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Collapse Permissions - Thu gọn quyền cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Collapse Permissions - Thu gọn quyền cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản giúp thu gọn danh sách quyền trong ACP. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom