collapsible

 1. PVS

  Other 2x Make collapsible sub-forums of a forum with no parent in forum list - Tạo sub-forum thu gọn của diễn đàn không có parent trong forum list XenForo 2

  Make collapsible sub-forums of a forum with no parent in forum list - Tạo sub-forum thu gọn của diễn đàn không có parent trong forum list XenForo 2 Trong forum list, Khi bạn có một danh sách dài các sub forum, bạn thường muốn chúng thu gọn vào một danh sách sub forum. Tuy nhiên, theo mặc định...
 2. PVS

  Addon 2x Collapsible Category - Thu gọn Category cho XenForo 2 2.5.0

  Collapsible Category - Thu gọn Category cho XenForo 2 2.5.0 Add-on này cho phép các Category có thể đóng mở (Thu gọn/mở rộng). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Collapsible Category - Thu gọn Category cho XenForo 2 2.4.0

  Collapsible Category - Thu gọn Category cho XenForo 2 2.4.0 Add-on này cho phép các Category có thể đóng mở (Thu gọn/mở rộng). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Collapsible Category - Thu gọn Category cho XenForo 2 2.3.0

  Collapsible Category - Thu gọn Category cho XenForo 2 2.3.0 Add-on này cho phép các Category có thể đóng mở (Thu gọn/mở rộng). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x Collapsible Sections - Thu gọn các phần trong XenForo 2

  Collapsible Sections - Thu gọn các phần trong XenForo 2 1.0.0 Các phiên bản XF tương thích là 2.1+ Add-on này sẽ không hỗ trợ các style bên thứ 3. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Tutorial 2x Collapsible Node Categories - Thu gọn Node Category cho XenForo 2

  Collapsible Node Categories - Thu gọn Node Category cho XenForo 2 Cách đơn giản để cung cấp cho người dùng khả năng thu gọn các node mà họ không quan tâm. Sự lựa chọn của họ được lưu lại vì vậy khi họ làm mới trang hoặc ghé thăm lại trang web của bạn thì các node họ đã đóng sẽ vẫn đóng. Chỉnh...
 7. PVS

  Tutorial 2x Collapsible User Extras - Thu gọn thông tin người dùng cho XenForo 2

  Collapsible User Extras - Thu gọn thông tin người dùng cho XenForo 2 Mod này sẽ ẩn thông tin người dùng bổ sung trong message theo mặc định. Thống kê có thể được hiển thị bằng cách nhấp vào mũi tên mở rộng. Ở đây sẽ chỉ hỗ trợ style mặc định, style của bên thứ ba sẽ không được hỗ trợ. Cùng với...
 8. PVS

  Addon 2x Collapsible Category - Thu gọn Category cho XenForo 2

  Collapsible Category - Thu gọn Category cho XenForo 2 2.2.0 Add-on này cho phép các Category có thể đóng mở (Thu gọn/mở rộng). Cài đặt: Giải nén ALMUSA-CollapsibleCatergory.zip và upload src/addons. Trong AdminCP>Add-on tìm kiếm CollapsibleCatergory và nhấn cài đặt. Chúc các bạn thành công...
 9. PVS

  Language Spanish translation of CollapsibleSidebar - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của add-on CollapsibleSidebar

  Spanish translation of CollapsibleSidebar - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của add-on CollapsibleSidebar Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on CollapsibleSidebar, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on CollapsibleSidebar trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha...
Top Bottom